Viktig information

Tjänsten Vilka Fonder kommer att avvecklas och tas ur drift per halvårsskiftet 2022.

Samtliga aktiva månadsprenumerationer har redan avslutats och inga ytterligare debiteringar kommer att ske.
Radering av personuppgifter sker automatiskt i enlighet med GDPR.

Vi vill tacka dig som kund för denna tid. Må avkastningen vara med dig.

Vilka fonder tillhandahålls av Stockcess AB. Stockcess AB är inte finansiella rådgivare och står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Tjänsten Vilka Fonder presenterar ej individuella beslutsunderlag för din egen fondförvaltning som bygger på taktisk tillgångsallokering och historisk finansiell information. Historik och simulerad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna som presenteras på tjänsten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.