Avkastning och risk

Vilka fonder är en digital tjänst för systematisk investering i fonder baserat på taktisk tillgångsallokering.

Avkastningen redovisad nedan är simulerad. Utdelningar är inkluderade. Vid fondbyte har avstämning skett sista handelsdagen varje månad och fondbytet har genomförts den första handelsdagen varje månad (1 transaktionsdag).

100 000 som investerades i slutet på 2001 har med hjälp av taktisk tillgångsallokering växt till cirka 1 235 000 (1235%) t.o.m. september 2019. Som jämförelse hade samma summa investerats i Stockholmsbörsen (SIX30 Return Index) växt till cirka 336 000 (336%) under samma period.

För perioden 2002-2019 så levererade taktisk tillgångsallokering en genomsnittlig årsavkastning på +15 %. Som jämförelse har Stockholmsbörsen (SIX30 Return Index) haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka +7.5 % för samma period. Hänsyn är tagen till en transaktionsdag per fondförsäljning.

Risk

Alla investeringar är förknippade med risk. Taktisk tillgångsallokering har som mål att minimera den, men kan inte helt eliminera den. För perioden 2002-2019 så uppgår den högsta registrerade nedgången till -19.01 % (sämsta år -8.19%). Detta kan jämföras med Stockholmsbörsens (SIX30 Return Index) -49.63% (sämsta år -40.54%).

Stresstest av investeringsmodell

Vid ingående stresstester för investeringsmodellen är det tydligt hur mycket lägre risk modellen tar gentemot en direkt investering i Stockholmsbörsen (index),  både sett till maximal nedgång samt återhämtningstid.

Ackumulerad utveckling för Taktisk tillgångsallokering jämfört Stockholmsbörsen under finanskrisen
Årlig utveckling för Taktisk tillgångsallokering jämfört Stockholmsbörsen under finanskrisen

Redo att ta kontroll över ditt fondsparande?

Skapa ett konto idag och låt oss stödja dig i ditt långsiktiga sparande!