Om oss

Stockcess AB

Vilka fonder? är en digital finansiell stödtjänst som tillhandahålls av Stockcess AB och erbjuder möjligheten att prenumerera på investeringsförslag på den svenska fondmarknaden. Tjänsten är baserad på taktisk tillgångsallokering och använder sig av kvantitativ analys på historisk finansiell information och väljer varje månad ut de tre fonder som har störst sannolikhet för fortsatt värdetillväxt nästkommande månad.

Med tjänsten hoppas vi kunna hjälpa privata investerare i Sverige att investera taktiskt i fonder och på så sätt både erhålla högre avkastning och ta lägre risk.