Så fungerar det

Vilka fonder är en digital tjänst för systematisk investering i fonder baserat på taktisk tillgångsallokering.

Så fungerar tjänsten

Det är superenkelt att använda vår tjänst. Som kund får du en tydlig översikt över månadens fondval (3 fonder). För varje fond redovisas en sammanfattning över fonden och dess inriktning. Du ges även direkt åtkomst till respektive fonds fondfaktablad samt en direktlänk till Avanza för snabb och smidig handel.

I portföljanalysen ser du snabbt portföljens tio största innehav, du ser även enkelt portföljens tillgångsfördelning (d.v.s. förhållande mellan kassa, obligationer, aktier, övrigt), regionsexponering (e.g. andel investerat mot Sverige, USA, tillväxtmarknader e.t.c), stil (e.g.  andel mot stora värdebolag, små värdebolag, små tillväxtbolag e.t.c.) samt portföljens branschfördelning (e.g. andel gentemot råvaror, konsument, finans, fastigheter, industri e.t.c.). 

Under delen historisk avkastning finner du som är riktigt intresserad av portföljens sammansättning detaljerad avkastningsinformation samt ingående risk- och avkastningsnyckeltal. Bland annat portföljens volatilitet, nedsiderisk, korrelation gentemot marknaden, Beta, Alpha, Sharpe Ratio, Sortino RatioActive Return, Tracking Error, Skewness, Value at Risk (VaR), Safe Withdawal Rate (SWR), andel positiva perioder samt portföljens Vinst/Förlust-ratio. Alla siffror för portföljen jämförs även med motsvarande risk- och avkastningsnyckeltal för OMXS30GI, Stockholmsbörsen inklusive utdelning.

Så här gör du

  1. Öppna ett ISK-konto på ex. Avanza om du inte redan har det.
  2. Skapa ett konto hos oss genom att teckna en prenumeration för 49 kronor / månad.
  3. Vid varje månadsskifte publicerar vi den senaste fondfördelningen (3 fonder) på hemsidan och skickar ut ett mejl till dig.
  4. Du väljer sedan själv om du vill byta fonder eller ej.

Hur fungerar egentligen tillgångsallokeringen?

Tillgångsallokering innebär att man försöker sänka risken genom att investera i flera olika tillgångsklasser, exempelvis aktier, räntor och reala tillgångar, ex. fastigheter. Denna riskspridning görs för att minimera volatiliteten och sänka risken i fondportföljen. Taktisk tillgångsallokering syftar till att systematiskt (i vårt fall varje månad) aktivt välja de tillgångar som har bäst förutsättningar för maximal tillväxt.

Taktisk tillgångsallokering är en momentum och trendföljande strategi. Det betyder att när en trend har identifierats och ett momentum bekräftats så investerar strategin systematiskt i dessa tillgångar tills motsatsen är bevisad eller till dess en annan tillgång uppvisar bättre trend och momentum över vald tidsperiod.

Genom att jämföra trend och momentum hos fonder av olika tillgångsslag, branscher och valutor så har vi goda förutsättningar att undvika fonder med svaga trender och således minimera risken för större värdeförluster. Genom att följa trend och momentum så kommer vi taktiskt skifta mellan branschfonder, aktiefonder samt räntefonder och på så vis maximera avkastningen från aktiemarknaden samt undvika de stora nedgångarna.

Taktisk tillgångsallokering via vår tjänst hjälper dig att systematiskt välja de fonder som har de bästa förutsättningarna för värdeökning på kort till medellång sikt (1-12 månader). Lär dig mer.

Taktisk tillgångsallokering

Ovan visas hur taktisk tillgångsallokering utifrån Stockcess® ’Vilka fonder’ koncept framgångsrikt sänkte risken i fondportföljen jämfört med en direkt investering i OMXS30-index (inkl. utdelningar) – ex. via Avanza Zero eller annan Svensk indexfond –  under hösten 2018 för att sedan snabbt återallokera kapital mot de starkaste marknaderna och branscherna under tidig vår 2019.

Vilka fonder ingår i bevakningen och ert urval?

I dagsläget bevakar vi över 4 000 fonder, det vill säga samtliga fonder som är tillgängliga för den svenska småspararen. Av dessa drygt 4 000 har vi valt ut 11 stycken från olika tillgångsklasser och kategorier. Urvalet är genomfört på ett sådant sätt att respektive fond har minimal korrelation gentemot övriga fonder samt är tillgängliga hos de största bankerna och mäklarna i Sverige. 

Vi har även fokuserat på att välja de med högst Sharpekvot (riskjusterad avkastning) och lägst avgift inom sin kategori. 

Antalet är även begränsat till enbart en fond per bransch, marknad och/eller kategori, detta för att eliminera risken att hamna i en negativ momentumspiral och byta från en fond som börjar gå dåligt till en annan som inom kort kommer börja gå dåligt. 

Mixen av fonder i urvalet säkerställer att risken i fondportföljen snabbt kan reduceras vid osäkra marknadsförhållanden samt maximera avkastningen genom extra exponering gentemot starka branscher såsom ex. teknik, dock max med 1/3 av kapitalet.

Exakt vilka fonder som ingår i vårt urval och vilka tre som vi valt respektive månad får du åtkomst till som kund hos oss.

Vad behöver jag som kund göra?

För att maximera dina möjligheter till god avkastning över tid och samtidigt hantera risken i din fondportfölj rekommenderar vi att du löpande ser över din allokering (fördelning). 

Varje månadsskifte kommer vi att publicera aktuellt fondval på vår webbsida samt informera dig via e-post om detta. Det är dock alltid du själv som väljer hur du vill investera och genomför själv transaktionerna hos din bank eller mäklare.

Jag har fler frågor!

Ta en titt på vår hjälpsida där vi besvarar de vanligaste frågorna kring taktisk tillgångsallokering och vår tjänst. Om du inte känner att du får svar så tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi dig igång!

Redo att ta kontroll över ditt fondsparande?

Skapa ett konto idag och låt oss stödja dig i ditt långsiktiga sparande!